Türkiye Sigorta Birliği

ANASAYFA

Birliğin Yeni Yönetimi Belirlendi.

Türkiye’deki tüm sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerini tek çatı altında birleştiren Türkiye Sigorta Birliği,  19 Nisan 2016 Salı günü gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ardından 10 Mayıs 2016 Salı günü gerçekleşen ilk toplantıda yeni Yönetim Kurulu’nu belirledi. Başkan ve 4 üyeli Yönetim Kurulu; Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Başkanları’nın yanı sıra her iki komiteden seçilen birer üyeden oluşuyor.  Yeni Yönetim Kurulu 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında sektörün 2015 performansını değerlendirmenin yanı sıra 2016 yılı beklentilerini aktardı.

Basın toplantısında konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ramazan ÜlgerSektörümüzdeki prim üretimi, 2015 sonu itibariyle toplamda 31 milyar TL’ye ulaştı. Hayat dışında 27 milyar TL olan prim üretimi hayat branşında 3,7 milyar TL oldu. 2016 yılının ilk 3 aylık sonuçlarıyla bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise prim üretimi 2016’da % 36 artış gösterdi. Bireysel Emeklilik Sistemini (BES)  değerlendirdiğimizde ise Nisan 2016 sonu itibariyle katılımcı sayısı 6,2 milyonu aşarken, toplam fon tutarı 53,3 milyar TL’ye ulaştı. Toplam fon tutarının 5,9 milyar TL’si Devlet Katkısı fonlarından oluştu” dedi. Sektörün büyüme oranının 2015 yılında % 18,6’ya ulaştığını vurgulayan Birlik Başkanı Ülger, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sektörümüzün aktif büyüklüğü 2015 sonunda 96 milyar TL, öz sermayesi 12,4 milyar TL… Dönem sonu teknik kârı 151 milyon TL, bilanço kârı 250 milyon TL’dir. Hayat dışı branşlarda 418 milyon TL zarar edilmiş, hayat ve emeklilik branşında 569 milyon TL kârlılık sağlanmıştır. Hayat dışı sigorta şirketlerinin öz kaynak kârlılığı   % - 7 olurken, hayat ve emeklilik şirketlerinin % 20’ye ulaşmıştır. ”

Sektörün kişi başına 133 dolar prim üretimi ve % 1,6 penetrasyon oranı ile dünya ortalamalarının oldukça gerisinde kaldığını hatırlatan Birlik Başkanı Ülger, prim üretimi dağılımında oto sigortalarının hakimiyetini koruduğunu, % 22,1 ile trafiği, % 18 ile kaskonun takip ettiğini söyledi.  Dağıtım kanalı bazında prim üretimine bakıldığında da hayat dışında      % 65 ile acente kanalının, hayatta ise % 79,9 ile banka kanalının hakimiyetini sürdürdüğünü vurguladı. Sektörün verdiği teminat ve üstlendiği tazminatları için ise “2014 sonu itibariyle sigortalılara verilen teminatlar 77 trilyon TL’dir. Hayat dışı sigortalarda üstlenilen tazminat 2015 sonu itibariyle 17,4 milyar TL, hayat sigortalarında 2,1 milyar TL’dir. Oto sigortalarında üstlenilen tazminat ve hasar 10,2 milyar TL, oto dışı branşlarda ise 7,2 milyar TL’dir. Kredi ile bağlantılı hayat sigortası poliçelerinde üstlenilen tazminat 800 milyon TL’dir. Vefat eden 71 bin kişinin varisleri ödeme alarak kredi borcu ödememiştir” dedi.

Sigorta ve emeklilik sektörünün toplam fon tutarının 85 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Ülger, bunun 36,9 milyar TL’sinin kamu borçlanma araçlarında, 13 milyar TL’sinin sermaye piyasası araçlarında, 5,2 milyar TL’sinin de özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirildiğini söyledi.

2015 yılında sektörün en önemli konularının trafik sigortasıyla ilgili mevzuat düzenlemeleri ve BES Otomatik Katılım olduğunu hatırlatan Ülger, trafik sigortasıyla ilgili çalışmaları, değişiklik taleplerini ve sonuçları şöyle özetledi:

“Neden değişiklik talep ettik?

ü Ödediğimiz tazminatın gerçek hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için,

ü Özellikle vefat dosyalarının ticari bir meta halinden kurtulması için,

ü Trafik poliçe sahiplerinin prim yükünü artırmamak için,

ü Mağdurlara daha hızlı ve etkin tazminat ödenmesi için,

ü Daha öngörülebilir bir maliyet yapısı ve daha stabil bir fiyatlama için

1985 yılından beri yürürlükte olan ve sigortacılıkla ilgili maddelerinin büyük çoğunluğunun bu tarihten beri değişmediği Kanun için değişiklik talep ettik.

Değişiklikler ne getiriyor?

ü  90’ıncı maddede yapılan değişiklik ile Genel Şartlar’da belirlendiği üzere tüm taraflarca (mahkemeler, sigorta şirketleri) aynı yöntem kullanılarak tazminatlar hesaplanacaktır.

ü  92’nci maddede yapılan değişiklik ile kusurlu sürücüler ile sigorta tekniğine uymayan taleplerin teminat dışı kalması sağlanacaktır.

ü  97’nci maddede yapılan değişiklikle, zarar görenin daha hızlı ve eksiksiz tazminat alabilmesi ve yargı üzerinde oluşan yükün hafifletilebilmesini teminen zarar görenin öncelikle sigorta şirketine başvurması, anlaşmazlık durumunda konunun yargıya taşınması ve böylece aracıların maliyetleri yükseltmesini önleyici tedbir alınması sağlanacaktır.

ü  99’uncu maddede yapılan değişiklikle Kanun’da belirtilen 8 iş günlük sürenin genel şartlarla belirlenen evrakların sigorta şirketine teslim edilmesinden sonra başlaması öngörülmüştür.

ü  Son olarak Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılan değişiklikle Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası kaldırılmıştır.

 

Emeklilik geliri yetmiyor

BES’le ilgili çalışmalara da değinen Ülger, Türkiye’nin emeklilik gelirinin yeterliliği açısından 50 ülke arasında 42. sırada olduğunu hatırlatarak, Otomatik Katılım’ın önemi ve gereğini şöyle açıkladı:

 

“Toplumumuz gittikçe yaşlanıyor, ortalama yaşam süresi uzuyor. Diğer yandan bu nedenle sosyal güvenlik sistemleri tehdit altında… Bugün iş hayatına başlayanlar gelecekte daha düşük emeklilik geliri elde edebilir. Bu noktada Otomatik Katılım ile emeklilik gelirini desteklemek bir gerekliliktir. Otomatik Katılım, gönüllülük esasını gözeterek, tasarruf etme konusunda sorumluluğu çalışanlara bırakır. Başarıya ulaşması ve tasarruf seviyesini artırması için modelin doğru kurgulanması büyük önem taşımaktadır. Otomatik Katılım, uygulandığı ülkelerde tasarruf oranını artırıcı etki yaratmıştır.”

Sektör daha da şeffaflaştı

Son olarak sektördeki gelişmelere ve etkilerine değinen Ülger, sözlerini şöyle tamamladı:

  • “Getirilen yasal düzenlemelerle sigortalılar nezdinde şeffaflık artırıldı.
  • Sektörün beklediği yasal düzenlemeler (Karayolları Trafik Kanunu, vergi mevzuatı) gerçekleştiriliyor.
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sağlık sigortaları daha kapsayıcı oluyor.

BES’te kesintiler uluslararası seviyede

  • Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kesintiler uluslararası seviyeye indirildi.
  • Yıllık Gelir Sigortası düzenlemesi yürürlüğe girdi.
  • Tasarruf seviyesini arttıracak bir model oluşturuluyor: Otomatik Katılım…
  • Sektörümüzü ileriye götürecek projeler yürütülüyor.”

Türkiye Sigorta Birliği’nin Yeni Yönetim Kurulu

Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu’nda iki yıl boyunca görev yapacak isimler şöyle:

Birlik Başkanı

Ramazan Ülger – Groupama Sigorta Genel Müdürü

Birlik Başkan Yardımcısı / Hayat Dışı Yönetim Komitesi Başkanı

Uğur Gülen – Aksigorta Genel Müdürü

Birlik Başkan Yardımcısı / Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Başkanı

Uğur Erkan – Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi / Hayat Dışı Yönetim Komitesi Üyesi

Ahmet Turul – Allianz Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi / Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi

Deniz Yurtseven – Metlife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü

 

InsuredACE EUROPEAN GROUP LTD. Acıbadem SigortaACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. AegonAEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AIGAIG A.Ş. AKSigortaAKSİGORTA A.Ş. AllianzALLIANZ SİGORTA A.Ş. AllianzALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AllianzALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. Anadolu Hayat EmeklilikANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANADOLU SİGORTAANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Ankara SigortaANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Artı ReARTI REASÜRANS A.Ş. Bereket Emeklilik
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
atradiusATRADIUS CREDIT INSURANCE avivasaAVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Axa Hayat EmeklilikAXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Axa SigortaAXA SİGORTA A.Ş. Bnp CardifBNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. Bnp CardifBNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. Bnp CardifBNP PARIBAS CARDIF SIGORTA A.Ş. Cigna FinansCIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. CignaCIGNA HAYAT SİGORTA A.Ş.cofaceCOFACE SİGORTA A.Ş. Demir HayatDEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. Demir SigortaDEMİR SİGORTA A.Ş. dogasigortaS.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ Dubai Star SigortaDUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. ergoERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ergoERGO SİGORTA A.Ş. Euler HermesEULER HERMES SİGORTA A.Ş. eurekoEUREKO SİGORTA A.Ş. Fiba EmeklilikFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Garanti EmeklilikGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Generali SigortaGENERALI SİGORTA A.Ş. GroupamaGROUPAMA SİGORTA A.Ş. GroupamaGROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Güneş SigortaGÜNEŞ SİGORTA A.Ş. Halk EmeklilikHALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Halk SigortaHALK SİGORTA A.Ş. HDI SigortaHDI SİGORTA A.Ş. ING EmeklilikNN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bereket SigortaBEREKET SİGORTA A.Ş. katilimKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Koru Mutuel sigortaKORU MUTUEL SİGORTA libertySigortaLIBERTY SİGORTA A.Ş. Magde Burger SigortaMAGDEBURGER SİGORTA A.Ş. mapfre Genel SigortaMAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. mapfre Genel YasamMAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA A.Ş. merkez SigortaMERKEZ SİGORTA A.Ş. MetlifeMETLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Milli ReasuransMİLLİ REASÜRANS NeovaNEOVA SİGORTA A.Ş. newLifeNEW LIFE YAŞAM SİGORTA A.Ş. orientORIENT SİGORTA A.Ş. Ray SigortaRAY SİGORTA A.Ş. Rumeli sigortaRUMELİ SİGORTA A.Ş. Sbn SigortaSBN SİGORTA A.Ş. Sombo Japan sigortaSOMPO JAPAN SİGORTA Turins SigortaTURİNS SİGORTA  Turk NipponTÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. turkpandiTÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. Unico Sigorta‎UNICO SİGORTA‎ A.Ş Vakıf EmeklilikVAKIF EMEKLİLİK A.Ş. Ziraat EmeklilikZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ziraatSigortaZİRAAT SİGORTA A.Ş. zurichSigortaZURICH SİGORTA A.Ş.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği' ne aittir. © 2013 TSB

Powered by

Birlikten Dergi Kayıt

Arkadaşına Gönder

kapat x